Rhybydd yr Heddlu i Berchenogion Carafanau a Motorhome

Gwelwch neges gan Heddlu Gogledd Cymru yma

 

Gwaith Cryfhau Pont Dolwen

Cau y ffordd am 12 wythnos o ganol Awst

Am fwy o wybodaeth cliciwch yma

 

Sedd Wag ar y Cyngor

Hysbysiad o Gyfethol

Gorchymyn Gwyro Llwybr Cyhoeddus (Llwybr Cyhoeddus Rhif 13 Betws yn Rhos)

Gwelwch Rhybydd a Gorchymyn

Rhybudd Cyhoeddus

Sedd wag ar y cyngor

Gwelwch yr hysbysiad yma.

Rhybudd o Gau Ffordd

Ffordd Dolwen, Hen Golwyn

(Cliciwch yma i weld y manylion)

Ymgynghoriad ar Orchymyn Gwarchod Mannau Cyhoeddus

Llythyr gan Cyngor Conwy

Linc i wefan Cyngor Conwy

Gohirio Cymeradwy Cyfrifon Blynyddol yn Sgil Covid-19

(Cliciwch ar y linc i weld y nodyn)

Coronafeirws

MAE'R CYNGOR CYMUNED WEDI PENDEFYNNU I ATAL CYFARFODAU NES Y RHODDIR RHYBUDD PELLACH CYSYLLTWCH A'CH CYNGHORWYR OS BYDD ANGEN HELP NEU PROBLEMAU

John MacLennan
Clerc a Swyddog Cyllid

Cliciwch am fwy o wybodaeth am y trefniadau yn ymwneud a'r argyfwng. 

Gostyngiad yn y gwasanaeth bws yn eich pentrefi yn sgil argyfwng y coronafeirws.

Cliciwch yma i weld amserlen newydd gwasanaeth 21.