Rhybydd yr Heddlu i Berchenogion Carafanau a Motorhome

Gwelwch neges gan Heddlu Gogledd Cymru yma

 

Gwaith Cryfhau Pont Dolwen

Cau y ffordd am 12 wythnos o ganol Awst

Am fwy o wybodaeth cliciwch yma

 

Gorchymyn Gwyro Llwybr Cyhoeddus (Llwybr Cyhoeddus Rhif 13 Betws yn Rhos)

Gwelwch Rhybydd a Gorchymyn

 

Ymgynghoriad ar Orchymyn Gwarchod Mannau Cyhoeddus

Llythyr gan Cyngor Conwy

Linc i wefan Cyngor Conwy

 

Gohirio Cymeradwy Cyfrifon Blynyddol yn Sgil Covid-19

(Cliciwch ar y linc i weld y nodyn)

 

Coronafeirws

MAE'R CYNGOR CYMUNED WEDI PENDEFYNNU I ATAL CYFARFODAU NES Y RHODDIR RHYBUDD PELLACH CYSYLLTWCH A'CH CYNGHORWYR OS BYDD ANGEN HELP NEU PROBLEMAU

John MacLennan
Clerc a Swyddog Cyllid

Cliciwch am fwy o wybodaeth am y trefniadau yn ymwneud a'r argyfwng. 

 

Gostyngiad yn y gwasanaeth bws yn eich pentrefi yn sgil argyfwng y coronafeirws.

Cliciwch yma i weld amserlen newydd gwasanaeth 21.

 
 

Mae'r ardal a'i chynrychiolir gan Cyngor Cymuned Betws-yn-Rhos a Llanelian-yn-Rhos yn ymestun o Drofarth yn y Gorllewin bron i Abergele yn y Dwyrain, o Dopiau Bae Colwyn yn y Gogledd i Moelfre Uchaf yn y De. Ar wahan i Betws a Llaneilian mae yma bentrefi Dawn a Dolwen hefyd.

Mae'r ardal heddiw o dan rheolaeth Cyngor Bwrdeistref Conwy.

Ganed Thomas Gwynn Jones, (neu T. Gwynn Jones), y llenor enwog, ym Metws, a dreuliodd ei ieuenctid yn Llanelian.

  

Cliciwch ar y map (uchod) i weld Betws a Llanelian ar fap mwy.